Hintergrundgrafik1 ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Hintergrundgrafik2 ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Diagrammhintergrund ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Diagrammhintergrund ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Diagramm Seitenverhältnis ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Diagramm Seitenverhältnis ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH oberes Hintergrundbild ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Deutsche Flagge ESZ Wilfried Becker GmbH Englische Flagge ESZ Wilfried Becker GmbH Niederleandische Flagge ESZ Wilfried Becker GmbH haupt Hintergrundbild ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH unteres Hintergrundbild ESZ Sepatherm ESZ Wilfried Becker GmbH Ansichtsbereich Einwirkungen ESZ Sepatherm Ansichtsbereich Lagergeometrie ESZ Sepatherm Ansichtsbereich Ergänzungen ESZ Sepatherm Ansichtsbereich Stammdaten ESZ Sepatherm Ansichtsbereich Informationen ESZ Sepatherm

BEREKENING | ESZ-SEPATHERM | V1.08
Algemene gegevens:
Bouwproject
Positie
Aantal
Belastingen:
F min
F max
kN
kN
Afmetingen oplegging:
Zijde a
Zijde b
Dikte t
Sparing
Aantal sparingen n
mm
mm
mm
mm
pcs
Aanvullende gegevens:
Vormfactor
Esup
Einf
φ1
φ2
(0.5 x (φ²1+φ²2))-0,5
Gewicht per stuk
[-]
N/mm²
N/mm²
[-]
[-]
[-]
kg
Berekeningsgegevens
a/b/t

Druk (min/max)
Indrukking u
Abruto
A sparing
A netto
mm
mm²
N/mm²
mm
mm
mm²
N/mm²
mm
mm
mm²
φ1 [ - ]
verhouding a/b [ - ]
lengte/breedte-verhoudingscoëfficiënt φ1
φ2 [ - ]
Vormfactor [ - ]
Vormfactorcoëfficiënt φ2
Voor een juiste afdruk dient de schaal op 100% te worden ingesteld. Na het veranderen van de gegevens, moet een nieuwe berekening worden uitgevoerd door het indrukken van de knop ‘berekenen’.

Ons Excel-rekenvel bevat naast een vervormingsdiagram ook een voorbeeldberekening van de thermische transmissie!
Dit programma is door iedereen gratis te gebruiken.
Vrijwaringsclausule: ESZ W. Becker GmbH sluit alle aansprakelijkheid uit voor programmeerfouten. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen ESZ, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van deze informatie of het invoeren van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij ESZ bewezen opzet of grove nalatigheid te verwijten valt.

Informatie over bouwproject of projectnummer als tekst. Heeft geen invloed op de berekening. Positiebeschrijving of -nummer. Heeft geen invloed op de berekening. Aantal elementen. Heeft geen invloed op de berekening. Gemiddelde minimale belasting van de oplegging in kN. Gemiddelde maximale belasting van de oplegging in kN. Mag niet kleiner zijn dan de minimale belasting. Afmeting a. Kleinste maat van het element in millimeters. Afmeting b. Grootste maat van het element in millimeters. Dikte van het element in millimeters. Standaard leverbare dikten zijn weergegeven in de lijst. Diktes tot 50 mm op aanvraag. Diameter van de sparing(en) in millimeters. Totaal aantal sparingen. Alleen natuurlijke getallen en nul geven een goed resultaat. Kwadratische gemiddelde waarde uit de vormfactor- en de lengte/breedteverhoudingscoëfficiënt; dient als factor van de indrukkingsberekening.